Der A-Wurf

Die Jungs

Averell (Rufname: Guus)

6. Tag
6. Tag

Averell

Startgewicht: 229g

6. Tag: 367g

11. Tag: 532g

15. Tag: 670g

31. Tag: 1328g

13. Tag
13. Tag
mit 8 Wochen
mit 8 Wochen
Averell (Guus) mit 4 Monaten
Averell (Guus) mit 4 Monaten

Anton

6. Tag
6. Tag

Anton

Startgewicht: 226g

6. Tag: 342g

11. Tag: 498g

15. Tag: 646g

31. Tag: 1410g

13. Tag
13. Tag
mit 8 Wochen
mit 8 Wochen
Anton mit 6 Monaten
Anton mit 6 Monaten

Attila (Rufname: Rusty)

6. Tag
6. Tag

Attila

Startgewicht: 253g

6. Tag: 362g

11. Tag: 526g

15. Tag: 650g

31. Tag: 1460g

 

13. Tag
13. Tag
mit 8 Wochen
mit 8 Wochen
Attila (Rusty) mit 6 Monaten
Attila (Rusty) mit 6 Monaten

Die Mädels

Amy (Rufname: Dixie)

6. Tag
6. Tag

Amy

Startgewicht: 245g

6. Tag: 365g

11. Tag: 538g

15. Tag: 703g

31. Tag: 1360g

13. Tag
13. Tag
mit 8 Wochen
mit 8 Wochen
Amy (Dixie) mit 6 Monaten
Amy (Dixie) mit 6 Monaten

Anouk (Rufname: Gipsy)

6. Tag
6. Tag

Anouk

Stargewicht: 247g

6. Tag: 369g

11. Tag: 503g

15. Tag: 645g

31. Tag: 1380g

13. Tag
13. Tag
mit 8 Wochen
mit 8 Wochen
Anouk (Gipsy) mit 5 Monaten
Anouk (Gipsy) mit 5 Monaten

Asja

6. Tag
6. Tag

Asja

Startgewicht: 232g

6. Tag: 375g

11. Tag: 507g

15. Tag: 655g

31. Tag: 1313g

13. Tag
13. Tag
mit 8 Wochen
mit 8 Wochen
Asja mit 5 Monaten
Asja mit 5 Monaten